Samtaleterapi for unge med fokus på det gode liv

Ung terapi og psykoterapi hos Mikkel Abildgaard i Holstebro

Aktuel ventetid og ledige akut tider

Klik herunder.

Læs om ventetid og akut tider

Jeg møder ofte unge med disse udfordringer

 • Angst
 • Depression
 • Ensomhed
 • Selvskadende adfærd
 • Stress
 • Dårligt selvværd
 • Negative forventninger til fremtiden
 • Mobning
 • Overgreb
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familie-udfordringer

Psykoterapi til unge i Holstebro ved Mikkel Abildgaard

Kontakt mig - klik her

Ung i et præstationssamfund

Jeg har haft mange unge mennesker igennem igennem psykoterapeutiske samtaler, og jeg er af den oplevelser at en ung i terapi får mulighed for at komme af med noget af den voldsomme energi, der bliver opsparet i kroppen, når der er stor forskel på, hvad der kræves af den unge, og hvad den unge oplever at have af muligheder for at tåle de krav, der stilles. Jeg er sideløbende med mit daglige arbejde co-terapeut hos TUBA, der tilbyder psykoterapi og gruppeterapi til unge og voksne, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofmisbrug.

Den almindelige danske teenager lever helt uden at bede om det, et liv i overhalingsbanen. Dette med baggrund i, at samfundet for at kunne opretholde det nuværende servicegrundlag og forbrugsniveau hele tiden skal optimeres for at følge med efterspørgslen. Det kan man have mange forskellige holdninger til, og dem kan både gamle og unge læse om på sociale medier, aviser, tv osv. Uanset holdninger, så er den skinbarlige sandhed, at det er svært at være et ungt menneske og en ung i terapi er ikke ualmindeligt men desværre er der mange unge, der ikke får muligheden for samtaleterapi og psykoterapi. Det har sådan set altid været svært at være ung, men i et præstationssamfund som det danske, så bliver indre og ydre krav så voldsomme, så et menneske, der endnu ikke har slået rødder, får meget svært ved at føle selvværd, have tillid til egne evner og stole på, at det hele nok skal gå.

Udviklingsfaserne fra fra barn til voksen er mange. Det kan være svært at forholde sig tanker og følelser og kroppens forandringer. Nogle oplever ensomhed, gruppepres, mobning og det kan alt sammen være med til at udfordre selvværd og selvtillid. Andre oplever måske familie problemer eller udfordringer med skole og eksaminer. Som ung kan disse problemstillinger ofte være svære at stå med alene og grænseoverskridende at tale med sine forældre om. Her kan samtaleterapi gøre en afgørende forskel.

I Holstebro kommune, er der i øjeblikket mulighed for gratis psykologhjælp for unge mellem 16 og 24 år- En del psykologer er også i stand til at lave psykoterapi, hvorfor jeg klart vil anbefale, at I undersøger muligheden for, om I kan få hjælp den vej Der kan være meget lang ventetid, og så er I selvfølgelig meget velkomne til at tage kontakt til mig igen med henblik på samtaleterapi.
Læs mere om Holstebro kommunes tilbud her.

 

Læs mere om mig

Henvisning fra lægen?

Hvis du har en henvisning fra lægen til en psykolog, så skal du klikke herunder.

 

Brug din henvisning rigtigt