Supervision og netværksgrupper for fagfolk

Supervision ved Mikkel Abildgaard

Hvem og hvorfor

Hvis du er psykiater, psykolog, psykoterapeut, socialpædagog, psykiatrisk sygeplejerske, misbrugsbehandler, socialrådgiver osv. så har du behovet for både at få renset systemet for de massive påvirkninger, du jævnligt kommer igennem, fordi du arbejder med mennesker i livskriser og bruger dig selv til det, og du har brug for at få kigget metodekassen efter i sømmene. 
Systemet skal afgiftes for potentielle modoverføringer, som ikke kommer hverken dig eller klienten til gavn. Du skal lokalisere dine egne blinde vinkler, hvor du enten ikke opdager klientens udfordringer, eller ubevidst overser dem, fordi de trigger følelser og impulser i dig selv. 

Gennem supervision får du lov til at arbejde med med dig selv i relation til de opgaver, hvor du bruger dig selv som arbejdsredskab, på samme måde som en skovarbejder sliber sin økse og passer godt på sit sikkerhedsudstyr.

 

Læs mere om priser

Enkeltpersoner eller personalegrupper

Individuel supervision foregår som løbende faste aftaler, hvor intervallet kan være svingende ud fra det behov, der er gældende. Ligeledes er der altid mulighed for akutte samtaler, der i enkelte tilfælde og ud fra dit ønske kan foregå telefonisk, når vi har fået et indgående kendskab til hinanden.
Der afsættes 1 til 1,5 time til hver supervision, afhængigt af dit behov.

Gruppe supervision - (tilbydes ikke i øjeblikket) med faste personalegrupper foregår ligeledes med løbende faste aftaler, der planlægges for et år ad gangen. Der kan udover de planlagte gruppe supervisioner, afholdes individuelle supervisioner, som både kan være planlagte og akutte. Der arbejdes med reflekterende team som en fast del af supervisionen. Dem der ikke superviseres, forholder sig således aktivt til supervisionen og kan inddrages løbende eller slutteligt i hver supervision.
Der afsættes 3 til 4 timer til hver supervision, afhængigt af personalegruppens størrelse.

 

Kontakt mig - klik her

Løbende supervisions- og netværksgrupper

(Opstartes september 2023) Jeg opstarter løbende supervisions- og netværksgrupper, der består af 3 til 5 individuelle psykologer og psykoterapeuter. Indholdet er opdelt mellem almindelig gruppesupervision og  faciliterede samtaler om enten fagrelevante eller udviklingsrelevante temaer, der også har det sigte, at vi får et mere indgående og personligt kendskab til hinanden, således at rummet får en personlig karakter.

Der er løbende optag i supervisionsgrupperne og af samme årsag, så forpligter du dig til at være deltagende for et år ad gangen, således at gruppen får et stabilt og trygt fundament. Når en periode nærmer sig sin afslutning, så vurderer du, om du ønsker at fortsætte, eller om du gerne vil afslutte. En afslutning planlægges, således at både du og gruppen får en ordentlig afslutning. Der er deltagepligt hvilket selvfølgelig kan kompromitteres af livets mere u-almindelige udfordringer som runde fødselsdage, begravelser, uddannelse osv. 

Hver supervision løber over tre timer hver fjerde mandag fra kl. 17.00 til klokken 20.00

 

Læs mere om terapi

Den neuroaffektive trekant som vejviser

Uanset om supervisionen foregår i en gruppe eller som individuel sessioner, så anvender jeg altid den neuroaffektive trekant som vejviser for, hvilket udgangspunkt vi har for at tale om det emne, fag eller sag, som du eller I har behov for at arbejde med, afgifte eller forstå mere om.

Der arbejdes altid ud fra en case, en konkret udfordring med en klient eller udfordringer ind i samarbejde om case eller klient. Dette gøres ud fra den neuroaffektive trekant, der synliggør, hvorfra vi skal forstå, det vi arbejder med og dermed også hvilket fokus, vi skal have ind i den der superviseres. På den måde sikrer vi både fælles forståelse og ikke mindst, så får vi et sikkerhedsværn mod uforvarende at blive misforstået eller fejlspejlet, fordi vi alle er enige om emne, synsvinkel og roller.

Vi kan supervisere med udgangspunkt i den teoretiske viden, vi i fælleskab har om de udfordringer, der ligger i vores case. Det vil betyde, at vi får belyst, hvad vi faktisk har af fælles viden, der kan inddrages for at planlægge og understøtte opgaven og hinanden bedst muligt. Vi får også fokus på, hvad vi ikke ved, og hvad vi dermed kan få brug for af vidensopsamling, kurser osv.

Superviserer vi med udgangspunkt i metode, så dykker vi ned i den konkrete virkelighed, hvormed vi møder vores case. Vi får mulighed for at undersøge den fælles erfaring for arbejdet med den konkrete case, og vi undersøger alternative tilgange med fokus på alle de erfaringer, der ligger i gruppen.

Supervisionen kan også tage udgangspunkt i selvagens. Det betyder at vi arbejder med personalets egne erfaringer, oplevelser og udfordringer i arbejdet med eller om case eller klient. Dette arbejde er oftest sårbart, fordi vi kommer til at bruge tiden på at synliggøre hvad der virker og ikke virker, hvor vi selv er i klemme, hvor vi har blinde vinkler osv. sammen med de kollegaer, som vi til dagligt arbejder med. Derfor skal arbejdet gøres nøjsomt og betydningsfuldt, så rummet bliver trygt og ordentligt samtidig med, at det også er effektivt og omsætteligt for det daglige arbejde.

Neuroaffektiv trekant som vejviser ind i supervisionen

Jeg bruger den neuroaffektive trekant i arbejdet til at synliggøre hvorfra vi taler, og hvad vi taler om. Dette for at passe på Jer og for at vi får mest muligt ud af den tid, som vi har til rådighed. For mig er god supervision kendetegnet ved at være trygt, nærværende, præcist og effektivt, og det kræver, at vi kan være sikre på, hvad vi taler om og hvorfra vi taler.

 

Læs mere om Mig