Mikkels baggrund og motivation

Psykoterapi i Holstebro ved Mikkel Abildgaard - min baggrund

Personlig drivkraft

Jeg er født i 1977 og allerede gennem min ungdom og mit tidlige voksenliv havde jeg en interesse og en drivkraft i retning mod forståelse af interpersonelle dynamikker, relationens kraft ift. udvikling og reparation af tilknytning og tilknytningsforstyrrelser samt muligheden for at se og identificere forskellen mellem det særprægede, det sære og det syge sind (læs eventuelt Lars J. Sørensens bog med samme titel). Denne interesse har båret mig gennem flere forløb af egen-terapi, for at forstå hvordan terapeutiske samtaler virker på egen krop, for at få balance i eget liv og for at lære at adskille personlige processer og oplevelser fra det rum, hvor klienten skal kunne sidde med sin virkelighed uden at blive forstyrret af min virkelighed. 

Mikkel Abildgaard - Terapi & Samtale

Kontakt mig - klik her

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet psykoterapeut og er registreret medlem af Dansk Psykoterapeutforening - MPF, coach, stresskonsulent, folkeskolelærer og voksenunderviser. Jeg har altid udført praksisnært arbejde og også frivilligt arbejde. Bl.a. har jeg været kontaktperson for flere unge mennesker i Holstebro, ligesom jeg har været frivillig rådgiver på Red Barnets brevkasse og frivillig Co. terapeut hos TUBA - Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.
Jeg har arbejdet et enkelt år på en almindelig folkeskole, samtidig med, at jeg førte undervisningen på et lokalt opholdssted for anbragte børn og unge med tidlige psykiske skader efter massiv omsorgssvigt og i nogle tilfælde også overgreb. Året efter blev jeg undervisningsleder på samme opholdssted, hvor jeg varetog både undervisning, personaleansvar, deltog i ledelsen på opholdsstedet, arbejdede med statusrapporter, tilsyn, pædagogisk og psykologisk udvikling m.m. 

I 2014 blev jeg sideløbende med min ansættelse som undervisningsleder freelance mentor hos Z Kurs. Jeg fortsatte som undervisningsleder frem til sommeren 2015 hvorefter jeg helligede mig arbejdet med voksne borgere i Z Kurs, der på mange måder ligner de unge mennesker, som jeg havde arbejdet med tidligere, nu var de i stedet for blevet voksne og havde stadig svært ved at finde ind til et godt liv. I forbindelse med og pga. dette arbejde startede jeg på en stresscoach uddannelse og siden den 4 årige specialist uddannelse på Hildebrand instituttet i psykoterapi med mennesker, der i mindre eller større grad er forstyrret i deres evne til tilknytning. Disse forstyrrelser viser sig ofte gennem enten voldsomme indad- eller udadreagerende følelser og handlinger eller det modsatte i form af en grundlæggende fornemmelse af at være helt fjernet fra sine følelser og fra andre mennesker. Det er altså svært at opbygge og fastholde tætte relationer, og det er svært at fastholde en solid grund under fødderne.

Læs mere om priser

Jeg får supervision

Jeg er fast tilknyttet en supervisor, for hele tiden at udvikle, finindstille og grundforankre de metoder og det perspektiv på terapien, som jeg arbejder ud fra. Det er en forudsætning for, at jeg kan være i god terapeutisk grundform, ligesom det er en forudsætning for, at jeg fagligt fastholder et udviklingsperspektiv.

I øjeblikket går jeg i supervision hos Karin Sørensen fra TP-konsulenterne i Viborg. 

Tidligere har jeg gået i supervision hos Erik Elnegaard i Nørre Snede.  

Kontakt mig - klik her