Tre forskellige faggrupper

Forskel mellem en psykolog og psykiater

Jeg er psykoterapeut

Jeg tager udgangspunkt i samtaleterapi og identificerer og bearbejder de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der skaber problemer i dit liv.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Denne beskrivelse gælder derfor kun psykoterapeuter, der ligesom jeg, er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, og som derfor må kalde sig psykoterapeut MPF.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på særligt tre områder:

Psykoterapeuter tager en fire- til seksårig deltidsuddannelse fra et psykoterapeutisk godkendt og evalueret buddannelsessted - i mit tilfælde Hildebrand Instituttet. Man kan bedst beskrive uddannelsen som en overbygning, som mange psykologer, læger, psykiatere m.fl. tager. Uddannelsen tager fire-seks år på deltid.

Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået massiv egen-terapi og personlig udvikling. I mit eget tilfælde har jeg modtaget 50,5 timers dokumenteret egenterapi samt herudover løbende supervision. Fordi psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, så skal man have trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop og forstået dem gennem egne sansninger.

Psykoterapeuter uddannes ikke til at tackle svære sindslidelser eller stille kliniske diagnoser. Dog er det særligt for netop uddannelsen på Hildebrand instituttet, at man uddannes i at arbejde psykoterapeutisk med personlighedsforstyrrelser. Psykoterapeuter bliver uddannet til at gennem psykoterapi, at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, som f.eks. kriser, sorg, stress, angst eller depression, ligesom nogle af os er uddannet til også at varetage psykodynamisk terapi, hvor der arbejdes med dybere skader, overgreb, følgevirkninger osv.. 

 

Læs mere om terapi

Jeg er ikke psykolog

Psykologer laver også samtaleterapi, men er særligt uddannet til at vurdere og stille diagnoser på psykiske sygdomme.

Psykologen har en 5 årig universitetsuddannelse i psykologi. Vægten i psykologuddannelsen ligger primært på psykologiske teorier og metoder. En psykolog skal efter sin universitetsuddannelse gennemføre en autorisation, for at kunne tilbyde psykoterapi. En autorisation som psykolog, som bl.a. indeholder supervision, kan tidligst opnås to år efter afsluttet kandidatuddannelse. Selve uddannelsen til psykolog indeholder ikke et krav om egenterapi, men hvis en psykolog videreuddanner sig til specialist i psykoterapi, så er der et krav om egenterapi.

Psykologer kan ikke udskrive medicin til patienten, ligesom psykoterapeuter heller ikke kan.

 

Læs mere om ung terapi

Jeg er heller ikke psykiater

En psykiater, er en læge med en specialuddannelse i psykiatri og derefter med en specialisering indenfor særlige psykiske sygdomme. Nogle psykiatere benytter psykoterapeutiske metoder i deres samtaler med patienterne, men det er sjældent forekommende

Psykiatere kan udskrive medicin til patienten. Det er af samme årsag, at psykiatere ofte arbejder med mennesker, der har svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, hvor medicinsk behandling kan være nødvendig.

Psykiatere kan bl.a. tage en efteruddannelse i psykoterapi.

 

Læs om personlighedsforstyrrelser