Akut og forebyggende parterapi - Emotionsfokuseret

Emotionsfokuseret parterapi - EFT - i Holstebro ved Mikkel Abildgaard

Aktuel ventetid og ledige akut tider

Hvem kan jeg hjælpe?

Emotionsfokuseret parterapi henvender sig til par, der enten oplever at være magtesløse overfor udfordringer i parforholdet, eller par der ønsker at forebygge den slags udfordringer.

Problemerne viser sig f.eks. gennem:

 • Manglende følelse af samarbejde
 • Skænderier
 • Konflikter
 • Utroskab
 • Kriser
 • Arbejdsnarkomani
 • Alkohol
 • Voldsom adfærd

Og selvfølgelig alle mulige andre varianter af ikke længere at søge ind mod hinanden, når der er pres på indefra eller udefra.

Parterapi i Holstebro ved Mikkel Abildgaard

Kontakt mig - klik her

Situationer, hvor jeg ikke kan hjælpe

Man kan sagtens gå i parterapi på trods af store udfordringer. Men det kræver stor vilje fra begge parter. Jeg er særlig opmærksom på par, hvor der har været f.eks.:

 • Vold
 • Misbrugsadfærd
 • Overgreb
 • Psykisk vold

Det kræver at I er indstillet på forandring, og at jeg efter de første par samtaler også vurderer, at begge parter ønsker og er i stand til at arbejde med forandring. Hvis dette ikke er tilfældet, så stopper jeg terapien.

Læs mere om mig

Sådan foregår det

Det foregår som samtale og som en dialog og et samarbejde mellem jer og mig. Jeg kommer til at lede processen henimod at få skabt et trygt rum for jer, hvor det rent faktisk er muligt at få øje på de negative mønstre, der fastholder Jer i skænderier og konflikter, eller som skaber afstand mellem Jer. Min rolle er at støtte og vejlede Jer, så I kan få plads til Jeres måde at være i relation på samtidig med, at vi anvender den overordnede køreplan for emotionsfokuseret parterapi. Det betyder, at I får et trygt rum, hvor det er ufarligt at komme dybere ind i de grundliggende længsler og problemer, der ligger under disse mønstre. Når først dette er etableret, så begynder vi arbejdet på at skabe nye og mere sunde mønstre i Jeres parforhold.

Antallet af sessioner varierer meget og er afhængigt af omfanget og dybden af de problemstillinger, I har i jeres parforhold, i Jeres individueller udfordringer og i jeres måde at arbejde på i parterapien. For nogle par er det nok med få sessioner, for andre par skal der bruges flere sessioner, for at skabe ro og tryghed nok til, at usunde mønstre kan erstattes af sunde mønstre.
I skal forvente at bruge mellem 10 og 20 sessioner. Der vil være en enkelt individuel samtale session undervejs, men derudover foregår alle samtaler med begge parter og i et samarbejde.

 

Læs om registrering af oplysninger

Formål med emotionsfokuseret parterapi

Det primære formål er at arbejde med at styrke parrets relation og adgang til hinanden. Der skabes et mere trygt og kærligt parforhold. Kommunikationen er altid i fokus, så parret får mulighed for at forstå hinanden bedre, at rumme hinandens følelser og ikke mindst behov. Når vi kommer i problemer i et parforhold, så opstår der nogle negative mønstre. Disse skal brydes igen, men det kan ikke gøres, før vi igen får en tryg oplevelse af at kunne tale om konflikter, følelser og behov.

 

Læs mere om priser

Emotionsfokuseret parterapi - EFT

Emotionsfokuseret parterapi er en metode, der arbejder meget præcist ind i at adskille de underliggende følelser fra den her og nu situation, der opleves som "konflikten". Det er en metode, der er anerkendt for både praksisresultater, studier og forskning gennem mere end 30 år. Emotionsfokuseret parterapi arbejder ud fra en velbeskrevet køreplan, der leder klienterne gennem en arbejdsproces, der skaber reelle og konkrete forandringer ind i parforholdet.

Konflikter i parforhold oplever alle, men en del oplever også at konflikterne ikke umiddelbart kan løses, fordi de styres og påvirkes af dybere følelser, som de ikke selv er klar over, eller som de ikke kan mærke, når bølgerne går højt eller fornemmelsen af ensomhed i parforholdet melder sig.

 

Læs om personlighedsforstyrrelser