Terapi og samtale - i omvendt rækkefølge

Coaching eller psykoterapi i Holstebro. Du kan få min hjælp til at arbejde med udfordringer, der drejer sig om følelser, forstyrrelser i følelser og om udfordringer med at være i relation til andre mennesker.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Mikkel Abildgaard. Ud over at tilbyde terapi og coaching, driver jeg til dagligt Z Kurs, hvor jeg sammen med dygtige og kompetente mentorer, hjælper klienter i Holstebro, Herning og Ringkøbing Skjern kommuner med at komme gennem eller leve med fysisk og psykisk sygdom, mistrivsel og personlige omvæltninger, kriser, tab og sorg.

Jeg har mange års erfaring i at føre professionelle og omsorgsfulde samtaler med fokus at få problemstillinger koblet med handlekompetencer.
 Altså: Terapi og Samtale, men i omvendt rækkefølge.

Jeg er uddannet stresscoach, voksenunderviser og lærer, og jeg er i gang med at afslutte psykoterapeutuddannelsen på Eva Hildebrand instituttet, der er en specialiseret psykoterapeutuddannelse, som er særlig kompetencegivende i forhold til psykodynamisk terapi og supervision af klienter med opvækstskader, tilknytningsskader og traume- og overgrebs relaterede skader samt psykoterapi i det hele taget.

Jeg er registreret medlem i Dansk Psykoterapeutforening.

MikkelAbildgaard.dk - Terapi & Samtale

 

Baggrund og motivation

Hvordan foregår det?

Jeg arbejder psykodynamisk og det er også indenfor denne terapiretning, at min uddannelse er centreret og min erfaring høstet. Det betyder, at du og jeg er fælles om at arbejde med de følelser, oplevelser eller udfordringer, der ødelægger dine muligheder for at leve det liv, som du gerne vil leve. Fordi vi arbejder med de følelser, der enten er svære at genkende, stole på eller tåle, så foregår terapien i et tempo, der vil opleves roligt og omsorgsfuldt. 

Jeg inddrager ofte kroppens reaktioner i terapien, fordi der er en helt klar sammenhæng mellem kroppens orienteringer og de ubevidste følelser, som det bevidste sind forsøger at holde på afstand, fordi det til en vis grad opleves u-bærligt eller ihvertfald overvældende - hvilket muligvis er grunden til, at du overvejer terapeutiske samtaler. Du kommer ikke til at lave gymnastik eller anden sportslig udfoldelse, da det kropsorienterede primært handler om at mærke sansninger i kroppen og anvende dem til at forstå det ubevidste sinds forsøg på forsvar. 

Sådan helt praktisk

Du fortæller, jeg lytter og jeg spørger - rækkefølgen finder vi ud af. Vi arbejder med de følelser, der ligger til grund for den mistrivsel eller den negative udvikling, som du ligger under for. 

MikkelAbildgaard.dk terapi-og samtalerum

Kontaktoplysninger

Hvad kan jeg hjælpe med?

Du kan få min hjælp til at arbejde med udfordringer, der drejer sig om følelser, forstyrrelser i følelser og om udfordringer med at være i relation til andre mennesker.
Sammen med mig kan du få hjælp til at arbejde med dine følelsesmæssige udfordringer og/eller tidlige omsorgssvigt og/eller senere tilkomne svigt og overgreb.

Eksempler på udfordringer

Dårligt selvværd, manglende drive, tendens til at være fastlåst i følelser, aggressiv adfærd, tendens til ikke at kunne mærke følelser, tendens til at følelser hele tiden ændrer sig, manglende følelse af identitet, overaktivitet, tendens til ikke at kunne slappe af, tendens til at skulle løse alle udfordringer selv.

Symptomerne på disse udfordringer kan komme i mange varianter:
Angst, vrede, vold, misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, tilbagetrukkethed, tristhed, depression, overgreb, forvirring/glemsomhed, manglende livslyst, selvmordstanker osv.

Traumatisering

Er du fastlåst af traumer, der blokerer dine muligheder for at leve et almindeligt og godt liv, så kan du sandsynligvis have gavn af en kropsorienteret traumebehandling. Det er behandling, som jeg kan anvise dig, men jeg udfører den ikke selv.
Oftest vil behandling af denne type kræve en forudgående terapi, der gør sindet bevidst om traumets eksistens eller omfang, og det kan jeg hjælpe dig med.

Refleksioner og coaching

Du kan også få hjælp til refleksioner omkring fremtid, parforhold osv. Om det er coaching eller terapi, du har brug for i denne sammenhæng, det afhænger af, hvordan din person og din udfordring er sammensat. Begge dele kan jeg hjælpe dig med.

Baggrund og motivation

Hvad koster det?

640,- kroner pr. session.
480,- kroner, hvis du er studerende eller på overførselsindkomst.

Varighed mellem 50 og 60 minutter. Opstartssamtaler kan tage op til 30 minutter længere. Der tillægges ikke ekstra betaling.

Betaling med Mobilepay efter hver session. Faktura kan fremsendes til din e-mail.

Det er inklusiv vand, kaffe eller te og en knag til frakken.

 

Kontaktoplysninger